Woensdagmiddag

Locatie: Clubgebouw WINGS, Mozartlaan 195, 2555 JK Den Haag
Aanvang wedstrijd 13.00 uur.

4 september 2019 start het seizoen 2019 – 2020.

Competitie
We spelen een competitie van 6 ronden in 2 groepen. Een A en B lijn. De indeling van de groepen geschiedt in beginsel aan de hand van de laatste parencompetitie, met toepassing van promotie en degradatie. In principe promoveert en degradeert er na afloop van elke competitie per groep ca 15%.

Afmelden:
Wanneer u verhinderd bent, meld dit dan zo vroeg mogelijk bij de wedstrijdleider. Per e-mail of telefoon tot dinsdag 16.00 uur en in noodgevallen telefonisch woensdagmorgen voor 11.00 uur. Waarschuw ook uw partner. Er ligt een afmeldagenda op de inschrijftafel.
Indien uw partner verhinderd is, maar u kunt zelf wel, kom gerust, we koppelen wat en in het ergste geval speelt u met de wedstrijdleider die altijd als invalkracht fungeert. Invallers van buiten de vereniging zijn toegestaan.

Medewerking:
Wij verzoeken u vriendelijk ruimschoots op tijd aanwezig te zijn, zodat wij uiterlijk om 13.00 kunnen beginnen.
Na afloop graag bij het laatste spel een kaart omdraaien,  berg de biddingboxen op in het daarvoor bestemde krat en breng de boards en het opgevouwen kleedje naar de tafel van de wedstrijdleider.

Protesten:
Indien er een fout in de uitslag zit als gevolg van een foute invoer of verwisselde paarnummers, dient dit binnen 24 uur per e-mail aan de wedstrijdleider gemeld te worden, onder vermelding van paarnummer protesterende partij, paarnummer en naam tegenstander, foutief ingevoerd en juiste contract, resultaat en richting. Protesten die na donderdag 18.00u worden gemeld, worden niet gehonoreerd.

 

Tot slot wens ik U een gezond en natuurlijk een gezellig bridgeseizoen toe!

De wedstrijdleiding van de Woensdagmiddagclub
Martien Scheffer
tel. 06-29082045
E-mail: mjmscheffer54@gmail.com
Giro NL38 INGB 0002 7409 44