Competitiereglement

Toelichting op de competitiestand

 
In zeer bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding besluiten dat een score niet meetelt of dat een
paar buiten mededinging heeft gespeeld. In dat laatste geval kan het paar niet promoveren of 
degraderen en zijn alle scores van een “n” voorzien. Een paar moet minimaal 2 maal gespeeld hebben.

n  = score telt niet mee

a = beide spelers van het paar zijn afwezig gemiddelde score maal

1e keer * 0.97
2e keer * 0.91
3e keer * 0.82
4e keer * 0.70
5e keer * 0.50

 

c = combipaar;

Een speler van het paar speelt met een speler van een ander paar dat ook aan
competitie deelneemt. De behaalde score telt mee, mits deze niet meer dan de hoogste
en niet minder dan de laagste score bedraagt als die met eigen partner is behaald.

 

i = invallers

een speler van het paar speelt met een speler die (nog) niet aan de
competitie deelneemt. De behaalde score telt mee, mits deze niet meer dan de hoogste
en niet minder dan de laagste score bedraagt als die met eigen partner is behaald.

 

m = minder spellen gespeeld

Minder spellen spelen heeft geen invloed op de competitiestand. Indien een paar te vaak
er niet in slaagt de 24 spellen binnen de daartoe gestelde tijd te spelen, kan voor een niet
gespeeld spel een arbitraire score worden toegekend.

 

h = hogere lijn

Indien een paar in een hogere lijn speelt wordt de score verhoogd met 5 procentpunt; het
resultaat is minimaal gelijk aan het eigen gemiddelde.

 

l =  lagere lijn

Indien een paar in een lagere lijn speelt wordt de score gehandhaafd; het resultaat is
maximaal gelijk 53%.