Promotie en degradatie

Het aantal degradanten is gelijk aantal promovendi, tenzij de wedstrijdleiding een versterkte promotie/degradatie noodzakekijk acht.

In principe promoveren de twee hoogst geëindigde paren van de B- naar de A-lijn.
Indien een van deze paren niet wenst te promoveren, promoveert het andere paar en de hoogst geplaatste paar van nummer 3 t/m 5
die wel wil promoveren.
Indien beide paren niet wensen te promoveren, promoveert alleen het hoogst geplaatste  paar (3 t/m …) dat wel wil promoveren.
In geval van versterkte promotie promoveert ten minste één paar (geen degradanten); eventueel het hoogst geplaatste paar verplicht.